Ομάδα Good Start

Εταίροι από 6 χώρες (Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα) που συνεργάζονται με αποφασιστικότητα, ικανότητα συνεργασίας και εμπειρία θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος - την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας σε τεχνολογικές ικανότητες, προκειμένου να μειωθεί το χάσμα δεξιοτήτων των πρακτικών ψηφιακής υγιεινής σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ακαδημία Baltijas Datoru

Ρόλος: Συντονιστής
Τοποθεσία: Λετονία
Δραστηριότητα: Εκπαίδευση και πιστοποίηση
Κατηγορία: Μεγάλη επιχείρηση
Δικτυακός τόπος: https://www.bda.lv
MUGLA logo

Πανεπιστήμιο Mugla Sitki Kocman

Ρόλος: Συνεργάτης
Τοποθεσία: Τουρκία
Δραστηριότητα: Εκπαίδευση και έρευνα
Κατηγορία: Ίδρυμα ΑΕΙ
Δικτυακός τόπος: http://www.mu.edu.tr
Edu Vibes logo

Ίδρυμα Eduvibes

Ρόλος: Συνεργάτης
Τοποθεσία: Πολωνία
Δραστηριότητα: Εκπαίδευση
Κατηγορία: MKO
Mathemagenesis logo

MATHEMAGENESIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ρόλος: Συνεργάτης
Τοποθεσία: Ελλάδα
Δραστηριότητα: Πάροχος ηλεκτρονικής μάθησης και κατάρτισης
Κατηγορία: Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ)
Δικτυακός τόπος: https://mathemagenesis.com/

eLearning & Software

Ρόλος: Συνεργάτης
Τοποθεσία: Ρουμανία
Δραστηριότητα: Ανάπτυξη και εκπαίδευση eLearning
Κατηγορία: Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ)
Δικτυακός τόπος: https://elearningsoftware.ro/
Wittenborg logo

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Wittenborg

Ρόλος: Συνεργάτης
Τοποθεσία: Ολλανδία
Δραστηριότητα: Εκπαίδευση και έρευνα
Κατηγορία: Ίδρυμα ΑΕΙ
Δικτυακός τόπος: https://www.wittenborg.eu/
Scroll to Top