Good Start komanda

6 valstu partneri (Latvija, Nīderlande, Polija, Rumānija, Turcija, Grieķija) mērķtiecīgi sadarbojoties un izmantojot esošo pieredzi, sniegs ieguldījumu projekta mērķa sasniegšanā,- atbalstīt jaundibināto uzņēmumu svarīgāko kompetenču iegūšanu un attīstību, ieskaitot kritisko domāšanu un sadarbību tehnoloģiskajās kompetencēs, lai samazinātu digitālās higiēnas prasmju iztrūkumus strauji mainīgajā pasaulē.

Baltijas Datoru akademija

Loma: koordinators
Vieta: Latvija
Darbības veids: mācības un sertifikācija
Tips: Lielais uzņēmums
Mājaslapa: https://www.bda.lv
MUGLA logo

Mugla Stiki Kocman universitāte

Loma: partneris
Vieta: Turcija
Darbības veids: izglītība un pētniecība
Tips: Augstākās izglītības iestāde
Mājaslapa: http://www.mu.edu.tr
Edu Vibes logo

Fundacja Eduvibes

Loma: partneris
Vieta: Polija
Darbības veids: izglītība
Tips: NVO
Mathemagenesis logo

Mathemagenesis Idiotiki Kefalaiouchiki

Loma: partneris
Vieta: Grieķija
Darbības veids: e-mācību un apmācību nodrošinātājs
Tips: MVU
Mājaslapa: https://mathemagenesis.com/

eLearning & Software

Loma: partneris
Vieta: Rumānija
Darbības veids: e-mācību izstrāde un apmācības
Tips: MVU
Wittenborg logo

Wittenborg University of Applied Sciences

Loma: partneris
Vieta: Nīderlande
Darbības veids: izglītība un pētniecība
Tips: Augstākās izglītības iestāde
Mājaslapa: https://www.wittenborg.eu/
Scroll to Top