Par projektu Good Start

Laba digitālā higiēna jaunuzņēmumiem

Digitālajai higiēnai vajadzētu būt prioritātei visiem uzņēmumiem un izglītības iestādēm neatkarīgi no to lieluma. Bet maziem un vidējiem uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem vai izglītības iestādēm, kas izmanto pareizos rīkus un labāko digitālās higiēnas praksi, mūsdienās nav standarts, bet gan nepabeigts darbs.

Kas ir digitālā higiēna un kā tā ietekmē mūsu ikdienas un darba aktivitātes? Kāpēc digitālajai higiēnai vajadzētu būt prioritātei?

Digitālā higiēna un kiberhigiēna ir vadlīniju un labās prakses kopums, kas palīdz cilvēkiem veikt drošas digitālās aktivitātes. Mūsu pienākums ir veidot digitālo vidi, kas sargā mūsu datus un ierīces.

The Good Start Project will teach the startups the benefits of having a regular digital hygiene program in place for their systems and software for two reasons: maintenance and security.

Projekta mērķi un rezultāti

1. Mērķis: Good Start projekta mērķis ir vērtēt jaundibināto un mazo uzņēmumu digitālās higiēnas uzvedību ar standartizētu pieeju.

1. Rezultāts: “Digitālās higiēnas uzvedības indekss” jaundibinātajiem un mazajiem uzņēmumiem.

2. Mērķis: Good Start projekta mērķis ir nodrošināt pielāgotus mācību materiālus jaundibinātiem uzņēmumiem un profesionālās izglītības nodrošinātājiem.

2. Rezultāts: “Rokasgrāmata jaundibinātiem uzņēmumiem un profesionālās izglītības nodrošinātājiem” kas piedāvās mācību moduļus rokasgrāmatas formā jaundibinātiem uzņēmumiem un profesionālās izglītības nodrošinātājiem.

3. Mērķis: Projekta mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes, savlaicīgas mācības, atbildot uz augošajām prasībām pret jaunām prasmēm uzņēmumā.

3. Rezultāts: “OER (atvērtu mācību resursu) platforma un digitālās higiēnas novērtēšanas instruments”. Platforma un instruments aprakstīs pamata un paaugstinātas kvalifikācijas prasības digitālās higiēnas nodrošināšanai jaundibinātos uzņēmumos.

Mērķa auditorija

Good Start projekta divas galvenās mērķa auditorijas ir:

  1. Pirmā grupa: jaundibināto uzņēmumu īpašnieki, vadītāji un darbinieki, kuru mērķis ir organizēt ikdienas darbu saskaņā ar digitālās higiēnas prasībām un vajadzībām.
  2. Otrā grupa: Partneru valstu lielo uzņēmumu vadītāji un darbinieki, augstākās izglītības iestādes, tehnoloģiju nodrošināšanas biroji, profesionālās izglītības treneri, profesionālās izglītības nodrošinātāji un akadēmiķi, kuri vēlas apgūt kompetences mācību nodrošināšanai vadītājiem, darbiniekiem vai studentiem partneru valstīs, visu nozaru MVU, kas ieinteresēti uzlabot digitālās higiēnas kompetences un tehnikas, cilvēki, kuri ir ieinteresēti projekta rezultātus, Cilvēki un organizācijas (saistītie partneri), kas spēj izplatīt projekta rezultātus un nodrošināt to uzturēšanu, politikas veidotāji un valsts iestādes.
Scroll to Top