Informacje o projekcie Dobry start

Należyta higiena cyfrowa dla startupów

Higiena cyfrowa powinna być priorytetem dla wszystkich firm i instytucji edukacyjnych, bez względu na ich wielkość. Jednak dla małych i średnich przedsiębiorstw, startupów czy instytucji edukacyjnych korzystanie z odpowiednich narzędzi i najlepszych praktyk higieny cyfrowej w dzisiejszych czasach nie jest standardem, ale pracą w toku.

Czym jest higiena cyfrowa i jak wpływa na nasze codzienne i zawodowe działania? Dlaczego higiena cyfrowa powinna być priorytetem?

Higiena cyfrowa lub higiena cybernetyczna odnosi się do zestawu wytycznych i najlepszych praktyk, które pomagają ludziom w utrzymaniu bezpieczeństwa ich działań cyfrowych. Jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie środowiska cyfrowego, które chroni nasze dane i urządzenia.

Projekt Dobry Start nauczy startupy korzyści płynących z posiadania regularnego cyfrowego programu higieny dla ich systemów i oprogramowania z dwóch powodów: konserwacja i bezpieczeństwo.

Cele i rezultaty projektu

Cel 1: Projekt Dobry Start ma na celu zmierzenie zachowań higienicznych startupów i małych firm za pomocą ustandaryzowanego podejścia.

Rezultat 1: "Index Zachowań związanych z Higieną Cyfrową” dla startupów i małych firm.

Cel 2: Projekt Dobry Start ma na celu zapewnienie spersonalizowanych materiałów szkoleniowych zarówno dla startupów, jak i organizatorów/instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rezultat 2: "Podręcznik dla startupów i organizatorów/instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego", który przedstawi moduły szkoleniowe jako podręcznik dla startupów oraz instytucji i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cel 3: Projekt ma na celu zapewnienie wysokiej jakości i terminowych reakcji edukacyjnych i szkoleniowych na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw i umiejętności.

Rezultat 3: "Platforma OZE i cyfrowe narzędzie do oceny higieny". Ta platforma i narzędzie opisze podstawowe i zaawansowane kwalifikacje wdrożeniowe startupów w zakresie higieny cyfrowej.

Grupa docelowa

Podstawowe grupy docelowe projektu Dobry Start można zdefiniować w dwóch grupach:

  1. Pierwsza grupa: właściciele startupów i menedżerowie lub pracownicy startupów, których celem jest kształtowanie codziennej rutyny w odniesieniu do wymagań i potrzeb higieny cyfrowej.
  2. Druga grupa: osoby nadzorujące, menedżerowie i pracodawcy w dużych przedsiębiorstwach w krajach partnerskich, instytucje szkolnictwa wyższego, biura transferu technologii (TTO), parki technologiczne, trenerzy kształcenia i szkolenia zawodowego, organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pracownicy akademiccy zainteresowani nabyciem kompetencji na potrzeby kadry kierowniczej lub kadry szkoleniowej lub studentów/absolwentów w krajach partnerskich, MŚP działające we wszystkich sektorach i zainteresowane podnoszeniem kompetencji i technik w zakresie higieny cyfrowej, osoby zainteresowane wykorzystaniem wyników projektu, osoby i organizacje (partnerzy stowarzyszeni) zdolne do rozpowszechniania wyników projektu i wspierania zrównoważonego rozwoju, decydenci lub władze publiczne zdolne do wprowadzenia projektu na poziomie systemowym.
Scroll to Top