Despre proiectul Good Start

Igiena digitală în organizații

Igiena digitală ar trebui să fie o prioritate pentru toate întreprinderile și instituțiile de învățământ, indiferent de mărimea lor. Dar pentru întreprinderile mici și mijlocii, startup-uri sau instituții de învățământ, utilizarea instrumentelor potrivite și a celor mai bune practici de igienă digitală, la momentul actual, nu reprezintă un standard, ci o activitate în curs de desfășurare.

Ce este igiena digitală și cum ne influențează activitățile de zi cu zi și de la locul de muncă? De ce igiena digitală ar trebui să fie o prioritate?

Igiena digitală sau igiena cibernetică se referă la un set de reguli și de bune practici care îi ajută pe oameni să-și realizeze activitățile digitale în siguranță. Avem responsabilitatea de a crea un mediu digital care să ne protejeze datele și dispozitivele.

Proiectul Good Start va învăța startup-urile despre beneficiile unui program regulat de igienă digitală pentru sistemele și software-ul lor din două motive: întreținere și securitate.

Obiectivele și rezultatele proiectului

Obiectivul 1: Proiectul Good Start își propune să măsoare comportamentul de igienă digitală al startup-urilor și al întreprinderilor mici folosind o abordare standardizată.

Rezultatul 1: " Indexul comportamental de igienă digitală" pentru startup-uri și întreprinderile mici.

Obiectivul 2: Proiectul Good Start își propune să furnizeze materiale de formare personalizate, atât pentru startup-uri, cât și pentru furnizorii/ instituțiile de formare profesională.

Rezultatul 2: "Ghid/ handbook pentru startup-uri și furnizori/ instituții VET", care va prezenta modulele de formare sub forma unui manual pentru startup-uri și instituții și furnizori VET.

Obiectivul 3: Proiectul urmărește să ofere formare și educație de înaltă calitate și în timp util ca răspuns la nevoile în continuă evoluție ale întreprinderilor și ale dezvoltării competențelor.

Rezultatul 3: "Platforma RED și instrumentul de evaluare a igienei digitale". Această platformă și acest instrument vor descrie calificările de bază și avansate de implementare a igienei digitale în startup-uri.

Grupul țintă

Grupurile țintă primare ale proiectului Good Start pot fi împărțite în două grupuri:

  1. Primul grup: proprietarii startup-urilor și managerii sau angajații startup-urilor care urmăresc să își modeleze rutina zilnică în raport cu cerințele și nevoile de igienă digitală.
  2. Al doilea grup: Supervizori, manageri și angajatori din marile companii din țările partenere, instituții de învățământ superior, birouri de transfer tehnologic (TTO), parcuri tehnologice, formatori VET, furnizori VET și academicieni interesați să dobândească competențe pentru formarea managerilor, a personalului sau a studenților/ absolvenților din țările partenere, IMM-uri care activează în toate sectoarele și sunt interesate să își îmbunătățească competențele și tehnicile privind igiena digitală, persoane interesate să exploateze rezultatele proiectului, persoane și organizații (parteneri asociați) capabile să disemineze rezultatele proiectului și să sprijine sustenabilitatea, factori de decizie politică sau autorități publice capabile să aducă proiectul la un nivel sistemic.
Scroll to Top